Türkiye’nin 2021 gelir haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı, Gelir ve Hayat Şartları Araştırması Bölgesel Sonuçları açıklandı.
En düşük gelir TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti

Gelir ve Ömür Şartları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ait gelir bilgileri, 2020 yılını referans aldı. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülerek oluşturuldu.

En yüksek gelir İstanbul’da

Son yapılan araştırma sonuçlarına nazaran, Türkiye’de yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, İBBS 2. Seviye bölgeleri prestijiyle en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu.

İkinci en yüksek gelir İzmir’de

Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile TR31 (İzmir) bölgesi ve 46 bin 516 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi izledi.

En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde

En düşük yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Gelir eşitsizliği en az Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’de

Gelir eşitsizliği en az TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde oldu
P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kümenin gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin gelirine oranı halinde hesaplanmakta ve oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azaldı.

Son yapılan araştırma sonuçlarına nazaran P80/P20 oranı Türkiye’de 7,6 iken, bu kıymetin en düşük olduğu İBBS 2. Seviye bölgeleri; 4,1 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 4,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Seviye bölgeleri ise 8,2 ile TR10 (İstanbul), 7,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve 7,2 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu.

Rölâtif yoksulluk oranı en düşük TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti

İBBS 2. Seviye bölgelerinin herbiri için muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’sine nazaran hesaplanan yoksulluk sonuna nazaran, gelire dayalı rölâtif yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,4 ile TR62 (Adana, Mersin), yüzde 13,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

İzafî yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Seviye bölgeleri ise yüzde 2,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), yüzde 6,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve yüzde 7,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) olarak hesaplandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.