Türkçe’nin ağızları atlas oluyor

Türk Lisan Kurumu (TDK), Türkiye ve etraf coğrafyada 9 bin yerleşim yerinde ‘Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası’ için iz sürecek. Projesi kapsamında yaklaşık 200 ses, hal, kelam dizimi ve kelam varlığı ölçütü bütün Türkiye Türkçesi coğrafyasından toplanan bilgilerle derlenecek. Atlas için oluşturulacak haritalar hem kitap olacak hem de internet üzerinden sesli ve imajlı kayıtlarla örneklendirilecek. Kitap, Kerkük’ten Kosova’ya Karadağ’dan Yunanistan ve Bulgaristan’a Türkiye Türkçesinin konuşulduğu geniş bir coğrafyada 9 bin yerleşim yerinin ziyaret edilmesiyle oluşturulacak. Ziyaret edilecek 9 bin yerleşim yerinin her birinde 200 teknik soru sorulacak. Alınan cevaplar yazılıma yüklenecek.

AĞIZLARA 180 HARİTA

Kitap, Türkiye Türkçesi ağızlarının özelliklerini yaklaşık 180 harita halinde ortaya koyacak. Proje hayata geçirildiğinde bilim dünyasına; 11. yüzyıldan itibaren Batı’ya göç eden Oğuz Türklerinin ve onlara bağlı uzunluk, oba, tayfa, aşiret üzere küçüklü büyüklü etnik birleşmelerin, yer değiştirme, göç ve mecburî iskanlarından doğan eşit lisan çizgilerini ve tarihteki etnik hareketlerini gösterecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.