Genel anesteziyle ‘ağrısız diş tedavisi’ mümkün

Birçok hasta yaşadığı endişeden ötürü dişlerini kaybetme basamağına geliyor. Toplumdaki en yaygın endişelerden biri olan diş doktoru korkusu, birçok kişi için bir kabusa dönüşüyor. Kimi hastalarda bulunan iğne korkusu, kimi hastalarda öğürme refleksiyle oluşan mide bulantısı üzere nedenler yıllarca diş tabibinden kaçan hasta sayısını azımsanamayacak hale getirdi.

Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Erdem Ezirganlı, diş tedavisinde uygulanan birçok sürecin sedasyon ya da genel anesteziyle yapılabileceğini belirterek, “Hastanın hiçbir ağrı ve endişe hissetmeden tedavisini tamamlaması mümkün” tabirlerini kullandı.

Ezirganlı, bu hastaların büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Hastalarımıza, yapılacak sürecin sıkıntı olmadığı konusunda telkinde bulunsak da her vakit ikna edemeyebiliyoruz. Bilhassa de çocukları ikna etmek hayli sıkıntı. Yapılacak sürece ve şahsa bağlı olarak hastalarımıza sedasyon ya da genel anestezi öneriyoruz. Diş tedavisinde uygulanan birçok süreç sedasyon ya da genel anesteziyle yapılabiliyor. Hastanın hiçbir ağrı ve dehşet hissetmeden tedavisini tamamlaması mümkün.

Birtakım durumlarda da hastaların sistemik ya da mental durumundan kaynaklı olarak diş tedavilerini olağan klinik kaidelerde yapmak mümkün olmayabiliyor, ameliyathane kuralları gerekiyor. Sedasyonla, anestezistler tarafından hastaya birtakım sedatif rahatlatıcı ilaçların verilmesi ile hastada yarı uyku hali oluşturuluyor. Böylece hastanın şuuru kapanmadan dehşetleri bastırılıyor.

Sedasyonu derecesine nazaran 3 kümeye ayırabiliriz. Yüzeysel sedasyonda, hastanın şuuru çok hafif baskılanıyor. Uyanması ve kendine gelmesi süratli oluyor. Orta derecede sedasyon dediğimiz süreçte, hastanın teneffüs ve deveran üzere hami refleksleri olağan seyrinde ilerliyor ve birden fazla vakit yapılan süreçleri hatırlamıyor. Hastanın şuurunun değerli ölçüde baskılandığı derin sedasyonda ise, teneffüs ve deveran dayanağına muhtaçlık duyuluyor. Derin sedasyondan sonraki evre ise genel anestezidir.”

“GENEL ANESTEZİ VE SEDASYONLA YAPILAN SÜREÇLERİN BİRÇOK AVANTAJI BULUNUYOR”

Ezirganlı, çene ve eklem cerrahisi başta olmak üzere, ağız kanserlerinin cerrahisinde, implant uygulamalarında ve gömülü diş operasyonlarında sedasyon ve genel anestezinin birçok hasta kümesinde sıklıkla uygulandığını bildirdi.

Ekseriyetle, diş doktoru korkusu olan, çok öğürme refleksi ve mide bulantısı olan hastalarda, zihinsel ve fizikî engelli hastalarda ve çocuklarda tabip ve anestezist onayıyla süreçlerin uygulandığını belirten Ezirganlı, şu bilgileri verdi:

“Özellikle çocuk hastalarda birden fazla anestezi uzmanı hastanın hayati güvenliğini riske atmamak için genel anesteziyi tercih ediyor. Yapılacak olan süreç şayet kısa süreliyse hastanın genel anestezi almasından çok sedasyon alternatifi tercih ediliyor. Genel anestezi ve sedasyonla yapılan süreçlerin birçok avantajı bulunuyor.

Diş tabibi kaygısından ötürü tedavilerini yaptıramayan hastalar çarçabuk süreçleri yaptırabiliyor. Çok öğürme refleksi olan hastaların tüm tedavileri tek seansta bitebilir. Ayrıyeten çocuk hastaların denetimsiz ani hareketlerine bağlı oluşabilecek beklenen hasarların önüne geçilmiş olur. En değerlisi de hasta hiçbir formda ağrı hissetmez ve uyandığında süreçleri hatırlamaz. Gözünü kapatıp açtığında bütün süreçler bitmiş olur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.